دارالترجمه رسمی دانشجو

1 آذربایجان تهران - منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن پور - ش. ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤

2 آرژانتین تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم - پ. ٧ ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣

3 آفریقای جنوبی تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦-9 ٢٢٧١٩٥١٦

4 آلمان تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ٣٢٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣

5 اتریش تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ش. ٧٨ - ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨

6 اردن تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

7 اروگوئه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بعد از پمپ بنزین - خ. عاطفی شرقی ٢٢٠٥٢٠٣٠ ٢٢٠٥٢٠٣٠

8 ازبکستان تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨

9 اسپانیا تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو - پ ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١

10 استرالیا تهران - منطقه ٦ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پ. ١٣ ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤

11 اسلوواک تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان تجریش - خ. سرلشگر فل ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥

12 اسلوونی تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از سه راه فرمانیه - نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١

13 افغانستان تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠

14 اکراین تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠

15 الجزایر تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. شانزدهم - ش. ٦ ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧

16 امارات متحده عربی تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

17 انگلیس (بریتانیا) - تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ١٩٨ ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠

18 اندونزی تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

19 ارمنستان تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

20 اوگاندا تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. سوم ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧

21 ایتالیا تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

22 ایرلند تهران - منطقه ١ - فرمانیه - کامرانیه شمالی - بن بست ناهید - ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣

23 بحرین تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦

24 برزیل تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پ. ٥٨ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥

25 برونئی دارالسلام تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک بهرامی - ش. ٦٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١

26 بلاروس تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر - شماره ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢

27 بلژیک تهران - منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - ش. ١٥٥ و ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨

28 بلغارستان تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠

29 بنگلادش تهران - یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345 88601781-83 88605445

30 بوسنی و هرزگوین تهران - منطقه ٢ - شهرک قدس - خ. ایران زمین - خ. چهارم - ک. آبان - ش. ٤٨٥ ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠

31 پاکستان تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده - ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨

32 پرتقال تهران - منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - ش. ١٣ ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨

33 تاجیکستان تهران - منطقه ١ - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. شهیدزینالی - ک. سوم - ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩

34 تایلند تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - ش. ٤ ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢

35 ترکمنستان تهران - منطقه ٤ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پ. ٣٩ ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢

36 ترکیه تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

37 تونس تهران - منطقه ٣ - خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی - پ. ١٠ ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤

38 چک تهران - منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩

39 چین تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠

40 دانمارک تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - ش. ١٨ ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧

41 روسیه تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٣٩ ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢

42 رومانی تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر - ش. ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١

43 زلاندنو تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه - گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣

44 زیمبابوه تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - ک. شادآور - پ. ٢٤ ٢٢٠٢٧٥٥٣ -

45 ژاپن تهران - منطقه ٦ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم - پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥

46 ساحل عاج تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. هجدهم - ش. ٤ ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨

47 سریلانکا تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. گل آذین - پ. ٢٨ ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨ -

48 سنگال تهران - منطقه ٣ - خ. استادنجات الهی - بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦

49 سوئد تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - ش. ٥ ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١

50  سوئیس تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣ -

51 سودان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١

52  سوریه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - ش. ١٩ ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩

53 سومالی هران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان حدادیان - پ. ٢ ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦

54 سیرالئون تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥

55 صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی) تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. نهم - پ. ١٢ ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩

56 عراق تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل رومی - ک. کرمیان - پ. ٢٠ ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢

57 عربستان سعودی تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر - ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١

58 عمان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - ش. ١٢ ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢

59 فرانسه تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨٥ ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣

60 فلسطین تهران - منطقه ٦ - خ. فلسطین - ش. ١٤٥ ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦

61 فلیپین تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پ. ١٣ ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩

62 فنلاند تهران - منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پ. ٤ ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢

63 قبرس تهران - منطقه ١ - م. تجریش - خ. دزاشیب - پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣

64 قرقیزستان تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - نارنجستان پنجم - ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠

65 قزاقستان تهران - منطقه ٣ - خ. دروس - خ. هدایت - ک. مسجد - ش. ٤ ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠

66 قطر - تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - ش. ٤ ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨

67 کانادا تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پ. ٥٧ ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢

68 کره جنوبی تهران - منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پ. ١٨ ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩

69 کره شمالی تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ک. ارم - ش. ٢٢ ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧

70 کروواسی تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

71 کنیا تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - ش. ١٧ ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩

72 کوبا تهران - منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پ. ٢٠ ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠

73 کویت تهران - منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨٥٩٩٧-9 ٨٨٧٨٨٢٥٧

74 گرجستان تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی - ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨

75 گینه تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣

76 لبنان تهران - منطقه ٦ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - ش. ٣١ ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥

77 لهستان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤

78 لیبی تهران - منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پ. ٢ ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩

79 مالزی تهران - منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - ش. ٦ ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧

80 مالی تهران - منطقه ٧ - خ. پاسداران - فردوس - خ. یارمحمدی - ک. کریمی - ش. - ٢٢٥٤٥٣٤٥ ٢٢٥٩٠١٩٠

81 مجارستان تهران - منطقه ٣ - دروس - م. هدایت - خ. شادلو - ش. ١٥ ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣

82 مصر تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - ش. ٦ و ٨ ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩

83 مغرب تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - خ. وطن پور - خ. براتی - ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١

84 مکزیک تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - ش. ٤١ ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩

85 ترکیه هران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

86 نروژ تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - ش. ٢٠١ ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦

87 نیجریه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پ. ٢٤ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨

88 نیوزلند تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پ. ٥٧ ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦

89 واتیکان تهران - منطقه ١١ - تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی - ش. ٩٧ ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢

90 ونزوئلا

91 ویتنام تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی - خ. پسیان - خ. باغست ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥

92 هلند تهران - منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی - ش ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠

93 هند تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ش. ٤٦ ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣

94 یمن تهران - منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهیداعجازی - ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤

95 یونان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - ش. ٤٣ ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤ ٢٢٠٥٧٤٣١

آدرس : تهران ، میدان انقلاب ، روبروی سینما بهمن ، نبش خیابان منیری جاوید ، ساختمان 253 ، طبقه دوم شماره 204

تلفن :     66403393     -    66405645        فاکس : 66403228

E-mail : Daneshjouoffice@yahoo.com

Instagram : Danesh_jouoffice

ترمیم مو