دارالترجمه رسمی دانشجو

ردیف

مدرک

تعرفه ترجمه رسمی
فارسی به انگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد تومان)

تعرفه ترجمه رسمی
فارسی به غیرانگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد تومان)1

ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)

18,000+ هر درس 800

22,000+ هر درس 900


2

ریزنمرات دانشگاه (هرترم)

20,000+ هر درس 800

24,000+ هر درس 900


3

کارت شناسایی

30,000

36,000


4

کارت معافیت

30,000

36,000


5

کارت ملی

30,000

36,000


6

شناسنامه

35,000

42,000


7

وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)

5,000

6,000


8

ابلاغیه، اخطار قضایی

40,000+ هر سطر متن 3,000

48,000+ هر سطر متن 3,600


9

برگه مرخصی

40,000

48,000


10

توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

36,000+ هر سطر متن1,500

44,000+ هر سطر متن1,800


11

جواز اشتغال به کار

36,000+ هر سطر متن 1,500

44,000+ هر سطر متن 1,800


12

حکم بازنشستگی

36,000+ هر سطر توضیحات 1,500

44,000+ هر سطر توضیحات 1,800


13

دفترچه بیمه

42,000

50,000


14

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی

42,000

50,000


15

ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)

36,000+ هر درس 800

44,000+ هر درس 900


16

سند تلفن همراه

40,000

48,000


17

فیش مستمری

36,000+ هر آیتم 500

44,000+ هر آیتم 600


18

کارت بازرگانی هوشمند

40,000

48,000


19

کارت عضویت نظام مهندسی

40,000

48,000


20

کارت نظام پزشکی

40,000

48,000


21

کارت واکسیناسیون

36,000+ هر نوبت تزریق 500

44,000+ هر نوبت تزریق 600


22

کارت پایان خدمت

40,000

48,000


23

گزارش ورود و خروج از کشور

36,000+ هر تردد 800

44,000+ هر تردد 900


24

گواهی اشتغال به تحصیل

36,000+ هر سطر متن 1,500

44,000+ هر سطر متن 1,800


25

گواهی تجرد ، تولّد ، فوت

40,000

48,000


26

گواهینامه رانندگی

40,000

48,000


27

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

36,000+ هر سطر توضیحات 2,500

44,000+ هر سطر توضیحات 3,000


28

گواهی عدم خسارت خودرو

36,000+ هر سطر متن 2,500

44,000+ هر سطر متن 3,000


29

گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی)

36,000+ هر سطر 2,500

43,200+ هر سطر 3,000


30

گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی)

40,000

48,000


31

گذرنامه

47,000+ هر پرفراژ 2،500

56,000+ هر پرفراژ 3,000


32

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

48,000+ هر سطر متن 1,500

58,000+ هر سطر متن 1,800


33

اساسنامه ثبت شرکت­ها

54,000+ هر سطر متن اساسنامه 2,500

65,000+ هر سطر متن اساسنامه 3,000


34

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

60,000

72,000


35

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)

50,000

60,000


36

برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی

70,000

84,000


37

برگ آزمایش پزشکی

50,000

60,000


38

برگ جلب ، احضاریه

57,000+ هر سطر متن2,500

68,00+ هر سطر متن3,000


39

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی

57,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 2,500

68,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 3,000


40

پروانه دائم پزشکی

60,000

68,000


41

پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی

60,000

72,000


42

پروانه نشر و انتشارات

60,000

72,000


43

پروانه وکالت

60,000

72,000


44

پرینت های بانکی

55,000+ هر تراکنش بانکی  800

66,000+ هر تراکنش بانکی  900


45

تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی

54,000+ هر سطر متن 2,500

65,000+ هر سطر متن 3,000


46

ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع

57,000+ هر سطر متن 1,500

68,000+ هر سطر متن 1,800


47

جواز دفن

54,000+ هر سطر متن 1,700

65,000+ هر سطر متن 2,000


48

جواز کسب پشت و رو

62,000

74,000


49

ریز مکالمات تلفن

46,000+ هر سطر تماس تلفنی 800

55,000+ هر سطر تماس تلفنی 900


50

سر فصل دروس

54,000+ هر سطر توضیحات درس 2,500

65,000+ هر سطر توضیحات درس 3,000


51

سند وسائط نقلیه سبک

62,000+ هر سطر توضیحات 2,500

75,000+ هر سطر توضیحات 3,000


52

فیش حقوقی

54,000+ هر آیتم ریالی 500

65,000+ هر آیتم ریالی 600


53

کارت مباشرت

60,000

72,000


54

کارنامه توصیفی ابتدائی

56,000+ هر نیم سطر توضیحات 1,200

67,000+ هر نیم سطر توضیحات 1,500


55

گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر

54,000+ هر سطر متن گواهی 1,500

65,000+ هر سطر متن گواهی 1,800


56

گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر

54,000+ هر سطر متن گواهی2,500

65,000+ هر سطر متن گواهی3,000


57

گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

60,000

72,000


58

گواهی فنی و حرفه ای

60,000

72,000


59

لیست بیمه کارکنان

54,000+ به ازای هر نفر کارکنان 500

65,000+ به ازای هر نفر کارکنان 600


60

آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)

72,000+ هر سطر متن 1,200

87,000+ هر سطر متن 1,500


61

اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)

72,000+ هر سطر متن 4,000

87,000+ هر سطر متن 4,500


62

قرارداد بیمه

72,000+ هر سطر متن قرارداد 3,500

87,000+ هر سطر متن قرارداد 4,000


63

بیمه شخص ثالث

74,000+ هر سطر توضیحات2,000

88,000+ هر سطر توضیحات2,500


64

ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی

85,000

100,000


65

پروانه پایان کار ساختمان

80,000

96,000


66

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان

80,000

96,000


67

پروانه مهندسی

80,000

96,000


68

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق

80,000+ هر سطر توضیحات 1,500

96,000+ هر سطر توضیحات 1,800


69

قرارداد استخدامی

72,000+ هر سطر متن قرارارد 2,500

87,000+ هر سطر متن قراراد 3,000


70

کارت شناسایی کارگاه

77,000

92,000


71

گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)

72,000+ هر سطر متن گواهی 1,800

87,000+ هر سطر متن گواهی 2,500


72

گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)

72,000+ هر سطر متن گواهی 3,000

87,000+ هر سطر متن گواهی 3,500


73

گواهی حصر وراثت

72,000+ هر سطر متن 3,700

87,000+ هر سطر متن 4,500


74

مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری

87,000+ هر سطر توضیحات موضوع 2,500

105,000+ هر سطر توضیحات موضوع 3,000


75

موافقت اصولی

72,000+ هر سطر متن 3,000

87,000+ هر سطر متن 3,600


76

دفترچه وکالت

75,000+ هر پرفراژ 4,500

90,0000+ هر پرفراژ 5,500


77

تعهدنامه

100,000+ هر سطر متن 2,500

120,000+ هر سطر متن 3,000


78

اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)

100,000+ هر سطر متن 2,500

120,000+ هر سطر متن 3,000


79

بارنامه

102,000

122,000


80

برگ سبز گمرکی

94,000

113,000


81

برگ نظریه کارشناسی ملک

100,000

120,000


82

پروانه بهره برداری(پشت و رو)

96,000

115,000


83

جواز تأسیس

95,000

114,000


84

سند ازدواج یا رونوشت آن

98,000+ هر سطر مهریه 1,500

117,000+ هر سطر مهریه 1,800


85

سند مالکیت (دفترچه ای)

95,000+ هر سطر توضیحات 1,500

114,000+ هر سطر توضیحات 1,800


86

هر نقل و انتقال، رهن و غیره

12,000

12,000


87

قیم نامه

93,000+هر سطر متن 1,200

111,000+هر سطر متن 1,500


88

مالیات بر ارث

90,000+ هر نیم سطر 1,200

108,000+ هر نیم سطر 1,500


89

وکالتنامه  (سایز A4)

105,000+ هر سطر متن مورد وکالت 3,700

126,000+ هر سطر متن مورد وکالت 4,500


90

وکالتنامه بزرگ (سایز A3)

90,000+ هر سطر متن وکالتنامه 4,500

108,000+ هر سطر متن وکالتنامه 5,500


91

اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو)

140,000

168,000


92

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)

126,000+ هر سطر متن 2,500

152,000+ هر سطر متن 3,000


93

سند طلاق یا رونوشت آن

113,000

135,000


94

سند مالکیت (تک برگی)

117,000+ هر سطر توضیحات 1,500

140,000+ هر سطر توضیحات 1,800


96

قرارداد

105,000+ هر سطر متن قرارداد 2,500

126,000+ هر سطر متن قرارداد 3,000


97

هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه

1,500

1,500


آدرس : تهران ، میدان انقلاب ، روبروی سینما بهمن ، نبش خیابان منیری جاوید ، ساختمان 253 ، طبقه دوم شماره 204

تلفن :     66403393     -    66405645        فاکس : 66403228

E-mail : Daneshjouoffice@yahoo.com

Instagram : Danesh_jouoffice

ترمیم مو