دارالترجمه رسمی دانشجو

فکس

شماره تماس

021-66403228

021-66403393

شماره تماس

ایمیل

Daneshjouoffice@yahoo.com

021-66405645

شماره تماس مدیریت

دپارتمان انگلیسی

66962448-66962451

021-66962452

آدرس : تهران ، میدان انقلاب ، روبروی سینما بهمن ، نبش خیابان منیری جاوید ، ساختمان 253 ، طبقه دوم شماره 204

تلفن :     66403393     -    66405645        فاکس : 66403228

E-mail : Daneshjouoffice@yahoo.com

Instagram : Danesh_jouoffice

ترمیم مو